• Sociálně ošetřovatelská jednotka

  • Pečovatelská služba

  • Stravování

Slovo úvodem

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 se sídlem Parmská 390, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 15. Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

CSOP nabízí sociální služby terénní i pobytové.

Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař, Košík), Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice a Dubeč a dále v Domě zvláštního určení (DPS).

CSOP nabízí také pobytovou odlehčovací službu na sociálně ošetřovatelské jednotce, Parmská 390.

CSOP je jako poskytovatel služeb zaregistrováno a sociální péče poskytuje ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě smluvního ujednání s každým uživatelem.

Principem poskytovaných služeb je dodržování práv uživatele služby, respektování práva volby poskytované služby a individuální přístup k uživatelům.

Pevně věříme, že budete s našimi službami, které poskytuje odborně vyškolený tým zaměstnanců a pracovníků, spokojeni.

V případě dalších dotazů se můžete obracet na sociální pracovnici PhDr. Veroniku Funtovou, telefon: 724 379 218, email: socialnipracovnice@csop-praha15.cz