Program Klubu seniorů únor 2018

Klub seniorů Praha 15
DPS Janovská 486
Internet : www.csop-praha15.cz
Facebook : https://www.facebook.com/csoppraha15

Únor 2018

Čtvrtek 1.2.

Historie a současnost operace šedého zákalu
Přednáška Phdr. Veroniky Funtové na toto aktuální téma, péče o zrak .
14:00 velký sál

Pondělí 5.2.

Frederic Chopin
Poslech koncertu tohoto významného skladatele, s besedou o dílech a životě autora.
14:00 velký sál

Úterý 6.2

Zpívání s harmonikou
Luboš Kryčer
14:00 velký sál

Čtvrtek 8.2.

Přednáška z cyklu „Vznik české státnosti“
PhDr. Alena Hudcová
14:00 velký sál

Úterý 13.2.

Baletní cvičení s pí. Dobrodínskou
14:00 hod velký sál

Středa 14.2.

Divadlo U Valšů : představení „Dámská šatna“
Představení začíná v 15:00 a vstupné činí 150 Kč.
Pro hendikepované členy klubu, zajištěna doprava  Societou o. p. s .
Bližší informace o představení v klubu nebo na tel: 725927132.

Čtvrtek 15.2.

Zpívání s harmonikou
Luboš Kryčer
14:00 velký sál

Úterý 20.2.

Masopustní rej
Ve spolupráci s Kom. Centrem pořádáme veselici: Přijďte v maskách či bez nich. Zazpíváme si poveselíme , budeme hodovat i tančit. A shlédneme krásné vystoupení folklorního souboru Lučinka. Z důvodu příprav na akci budou tento den pravidelné aktivity v dopoledních hodinách zrušeny. Vítáme však místo nich pomoc při přípravě občerstvení i dokončování masek.
Začínáme ve 14:30

Čtvrtek 22.2.

Austrálie
Cestopisná přednáška s promítáním Mgr. Petr Horák
10:00 dopoledne! velký sál

Úterý 27.2.

Bingo s tombolou (hra s čísly)
14:00 velký sál

Prosím všechny členy, aby donesli členské příspěvky do konce měsíce února, pokud tak již neučinili a sledovali nástěnku klubu, kde bude určeno datum velké členské schůze s doklady o  hospodaření klubu  za rok 2017.