Program květen 2017

Klub seniorů Praha 15
DPS Janovská 486
Internet : www.csop-praha15.cz
Facebook : https://www.facebook.com/csoppraha15

KVĚTEN 2017

Úterý,2.5.

1)  BINGO – Hra s čísly, pro výherce dáreček z tomboly.

KS :14:00 velký sál

2)  Seznámení se s projektem komunitního centra

Prahy 15 a jeho programem na měsíc květen.

Rozšířenými  aktivitami, novým vzdělávacím programem.

A především s koordinátorkou projektu.

KS :15:15 velký sál

 

Čtvrtek, 4. 5.

Zpívání s harmonikou, Luboš Kryčer

KS :14:00 velký sál

 

Úterý,9.5.

Hudební vystoupení p. Víznera

„ Nashledanou v lepších časech“.

KS :14:00 velký sál

 

Čtvrtek,11.5.

1) Paní Jaroslava Vacková nám přijde ukázat

techniku Pergameno – (krajka z papíru)

KS : 14:00 velký sál

2)   Zpívání s harmonikou

Luboš Kryčer

KS :14:00 zadní sál

 

Úterý, 16.5.

Přípravy na „Den  Seniorů“,  úklid klubovny se členy klubu ve spolupráci s návštěvníky  komunitního centra.

KS : 14:00

 

Středa, 17.5.

Den seniorů (den otevřených dveří )  –   Zahradní slavnost  pořádaná MČ – Praha 15

Bohatý program, hudba , zpěv i tanec, občerstvení.

Koná se v zahradě DPS Janovská 486.

Od 14:00 hod

 

Čtvrtek, 18. 5.

Zpívání s harmonikou Luboš Kryčer

KS : 14:00 velký sál

 

Úterý, 23.5.

Přednáška s promítáním dokumentů o mexických jeskyních           jejich vzniku a objevech českých speleologů v Yukatanu. Také na téma potapění na českých přehradách .

KS :14:00 velký sál

 

Středa, 24.5.

Půldenní výlet do zahrad Průhonického zámku.

Pro členy klubu z DPS zajištěna doprava Handicapem.

Plánovaný odjezd 13:30 hod. Příjezd 18:00h .

 

Čtvrtek 25.5.

Mgr.Václav Vomáčka : hudebně-zábavný program

KS : 14:00 velký sál

 

Úterý 30.5.

Vzácné setkání s herečkou Zdenkou Procházkovou.

Beseda –  volné vyprávění z hereččina života a prostředí, ve kterém se celý život pohybovala. Poté následuje promítání filmu

ve kterém paní Procházková hrála po boku Karla Högera.

Akce je pořádána ve spolupráci s komunitním centrem.

KS: 15:00 velký sál

Bližší informace na tel: 725 927 132, Kristína Funtová.