Info o klubu, kroužky

Klub seniorů Praha 15 je klubem pro všechny seniory Prahy 15. Klub je provozován na adrese DPS, Janovská 486, 109 00 Praha 10. Je otevřen pro uživatele každý den. Pondělí – čtvrtek 7:00 – 16:30 hod, v pátek 7:00 – 11:30 hod.  Členem klubu se může stát každý, kdo se za člena přihlásí a zaplatí členský příspěvek 100,-Kč/rok.

Je to místo, kam senioři chodí si jen tak posedět, popovídat si mezi sebou, zúčastňují se různých  programů, které se v klubu konají. Snažíme se, aby nabídka byla  pestrá, střídají se hudební programy, turistika, poznávací zájezdy, přírodopisné filmy, cestopisné přednášky s promítáním, návštěva divadel, vážná hudba, staré filmy a další.

Využíváme také krásné zahrady DPS , kde se konají sportovní hry, grilování, taneční zábava, dokonce i koncerty.

V klubu pracuje také  aktivně několik kroužků, do kterých se mohou senioři přihlásit. Každý kroužek má svého vedoucího, se kterým je možné se domluvit a kroužek navštěvovat.

Činnosti  a aktivity Klubu seniorů Praha 15

Pondělí

9.00 – 12:00              Keramický kroužek (dílna 5.patro, J. Voříšková)
10:00 – 10:45             Kondiční cvičení (podložky, V. Tejčková)
11:15 – 12:30              Angličtina pro mírně pokročilé (K. Funtová)
13.30 – 14.00              Cvičení na židlích (Hanka,Květa,Kristína)
12.00 – 19.00           Karetní klub – hra Kanasta (M. Kličková)

Úterý

9.00 – 11.00          Karetní klub – Mariáš (J. Smečenský)
9.00 – 13.00             Keramický kroužek (dílna 5.patro, J. Voříšková)
10:00 – 10:45       Kondiční cvičení (Věrka, Nataša,Kristína)
11.15 – 12.30         Angličtina pro mírně pokročilé (K. Funtová)
13.30 – 14.00              Cvičení na židlích (Hanka,Květa,Kristína)
14.30 – 16.00        DLE AKTUÁLNÍHO MĚSÍČNÍHO PROGRAMU (K. Funtová)

Středa

8:50 – 9:45                 Trénink paměti
8:00 – 13:00              Počítačové kurzy (b. Jirásek)
11:00 – 12:00             Papírové pedigo – KC
13.00 – 18.00           Stolní tenis (J. Smečenský)
14:00 – 16.00            Stolní hry
14.00 – 18.00            Kroužek ručních prací (dílna ve 4.patře, J. Suchá)

Čtvrtek
8.50 – 9.45               Cvičení paměti (K. Funtová)
10.00 – 10.45           Kondiční cvičení (Věrka, Nataša,Kristína)
11.15 – 12.30             Angličtina pro pokročilé – konverzace (K. Funtová)
14.00 – 18.00            Kroužek ručních prací (dílna ve 4.patře, J. Suchá)
14.00 – 16.00           DLE AKTUÁLNÍHO MĚSÍČNÍHO PROGRAMU (K. Funtová)

Pátek

9:00 – 9:45  Cvičení jóga (p. Rotykl)
10:00 – 11:30   Papírové pedigo (pletení z papíru, K. Funtová)
12:00 – 19:00   Karetní klub – hra Kanasta (M. Kličková)

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, či v případě, že máte zájem se do programu aktivit zapojit, kontaktujte paní Kristínu Funtovou buď osobně přímo v Klubu seniorů nebo telefonicky na čísle: 725 927 132


Senior by nikdy neměl zůstat sám, přijďte mezi nás, buď jenom posedět mezi přáteli, či se aktivně zapojit do dění. Každý nový nápad a myšlenka je vítán.