Sociálně ošetřovatelská jednotka

CSOP – Sociálně ošetřovatelská jednotka Parmská 390 Praha 10

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Jedná se o krátkodobé či dlouhodobé pobyty.

V zařízení je zajištěna celodenní péče vyškoleného ošetřovatelského personálu. O uživatele zde pečuje zdravotnický personál, pracovníci přímé obslužné péče a ošetřovatelky.

Služba je poskytována ve dvoupodlažní budově, mezi přízemím a prvním patrem je nainstalována posuvná plošina pro imobilní uživatele.

Spodní patro je bezbariérové.

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových či čtyřlůžkových pokojích s nebo bez sociálního zařízení. Každý pokoj je vybaven umyvadlem, zrcadlem, každý uživatel má k dispozici polohovací lůžko, skříň, noční stolek, židli či křeslo. Na každém pokoji je televizní přijímač.

Na jednotlivých pokojích je nainstalována signalizační technika, kterou si uživatel může přivolat dle potřeby ošetřující personál.

Zajišťujeme uživatelům celodenní stravu sestávající ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny, večeře a pro diabetiky či dle objednání zajistíme i druhou večeři. Strava je dovážena z kuchyně v DPS Janovská, kde připravují stravu dle dietních norem.V přízemí naší jednotky je kuchyňka na servírování stravy, kde jsme schopni uživatelům stravu nakrájet, namlít či umixovat. Jsou zde k dispozici chladící boxy, kde si uživatelé mohou uložit stravu, kterou jim přinesou příbuzní.

Mobilní uživatelé se stravují ve společné jídelně, která slouží zároveň jako společenská místnost a ve které se uživatelé v odpoledních hodinách scházejí na televizi, k aktivizačním činnostem a na kávu.

Imobilním uživatelům je strava donášena přímo na pokoje, dostatečnou výživu a hydrataci zajišťuje ošetřující personál průběžným podáváním tekutin, krmením či dokrmováním.

Z přízemí budovy je bezbariérový vstup na rozsáhlou oplocenou zahradu, kam je v letních měsících možno vyvézt i imobilní uživatele na vozíčkách.

Zde i v zahradě DPS Janovská jsou pořádány četné kulturní akce, které naši uživatelé s oblibou navštěvují.

Naše zařízení navštěvuje praktická lékařka, u které se mohou naši uživatelé zaregistrovat a ta pro ně zajišťuje základní péči praktického lékaře – předepisuje recepty na užívané léky a poukazy na inkontinenční pomůcky, zajišťuje návštěvy u odborných lékařů, odběry krve a převozy sanitním vozem.

Pokud se uživatelé nezaregistrují, zajišťuje toto rodina.

Při akutně vzniklých stavech je uživatelům přivolána RZS s lékařem.

1x za měsíc do našeho zařízení dochází psychiatr na konziliární vyšetření.

Pro naše uživatele je zajišťováno praní prádla v prádelně v DPS Janovská.

1 x za měsíc do našeho zařízení dochází pedikérka a jsme schopni na přání zajistit i kadeřnici.

2 x týdně se uživatelé, kteří mají zájem o aktivizační činnost scházejí na jídelně a podvedením pracovnice přímé obslužné péče provádějí různé zájmové činnosti.

3 x týdně navštěvuje naše zařízení rehabilitační sestra DZP, která u našich uživatelů zajišťuje rehabilitační péči.

Naši jednotku navštěvují i dobrovolníci.

Několikrát do roka si děti z mateřské školy pod vedením učitelek připraví krátké vystoupení pro naše uživatele.

Je pro nás prioritou se starat nejen o udržení zdravotního stavu našich uživatel ale hlavně jim připravit důstojné a naplněné stáří a psychickou pohodu.