Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník vytváří srozumitelné prostředí klientovi v jeho životní situaci. Pomáhá mu, se v situaci zorientovat a provází klienta k nejpřijatelnějšímu řešení. Plně respektuje rozhodnutí klienta.

Podle zákona o sociálních službách, jak uvádí Oldřich Matoušek autor Slovníku sociální práce, pracovník vykonávající sociální šetření zabezpečující sociální agendy včetně řešení problémů. Poskytuje, poradenství provádí koncepční a analytickou činnost v sociální oblasti. Odborné činnosti v zařízeních sociálních služeb, sociální prevence, depistážní činnost, poskytuje krizovou pomoc a sociální poradenství i rehabilitaci.