Nabídka stravování

Uživatelé DPS, ale i zájemci z řad obyvatel MČ Prahy 15 mají možnost stravovat se v jídelně , případně si oběd odnést  v jídlonosiči. Denně je podáváno hlavní jídlo s polévkou a nápoj. Jídelna má bezbariérový vstup. V případě zájmu o stravování v našem zařízení kontaktujte paní Chytkovou na telefonním čísle 271 960 668.

Odhlášení obědů na následující den je možné pouze do 9-té hodiny předchozího dne na telefonním čísle 271 960 668. Pozdější odhlášení není z technických důvodů možné.