Užitečné odkazy

  Městská část Praha 15                              – www.praha15.cz

  Ministerstvo práce a sociálních věcí     – www.mpsv.cz

  Magistrát hl. m. Prahy                             – www.praha-mesto.cz

  Portál veřejné správy ČR                          – www.portal.gov.cz

  Sousedi – stránky občanů Prahy 15        – www.sousedi.com

  Občanské sdružení Život 90                    – www.zivot90.cz