Akce říjen 2018

Tento měsíc byl velmi kulturně nabitý. Sportovní soutěž „ O zlatou koblihu“, s hudebním představením Kapely Kotrba, koncert zpěváka Drupi v hotelu Olšanka. Dále se naše členky klubu zapojili do bohulibé činnosti pletení ponožek pro klienty DZR a SOJ. Společně jsme pořádali s Komunitním Centrem Praha 15 oslavu 100 let od vzniku Československa a také nám pan Vízner se zpěvačkou připravili nádherné odpoledne plné chansonů.

Největší akcí se ale stala oslava 100 let od vzniku Československé republiky. Která se konala na zahradě DPS Janovská a to 16.10. Slavnostně byl zahájen program ředitelkou CSOP Praha 15 PhDr. Monikou Válkovou. Také nás přišel navštívit pan starosta Milan Wenzl s paní místostarostkou Mudr. Janou Trkovou. Sdílet s námi tuto akci přijeli i členové seniorského klubu z Kutné hory, kterých se naši senioři nemohli dočkat. Oprášili jsme si společně vědomosti o historii naší republiky s PhDr. Alenkou Hudcovou. Neuvěřitelně lahodila oku módní přehlídka Střední průmyslové školy z Holešovic, která byla rozdělena tematicky do 4 částí. Inspiraci našli žákyně a žáci této školy v období 1. Republiky, z filmového plátna a kostýmů tehdejších hereckých hvězd, dále v 60. létech a nakonec hýřili všemi barvami v oblecích z éry disca. Všechny tyto kostými vzešli z jejich šikovných rukou. Bylo vidět, že je vedou jen ti nejlepší profesoři a profesorky my jsme poznali pí. Ing. Ivetu Hacsiovou, budeme držet palce, aby to jejich zlaté řemeslo ješte dlouho pokračovalo.
A koho jiného na takovouto příležitost pozvat, než úžasnou herečku a báječného člověka pí. Zdenku Procházkovou, která se osobně znala s bratry Čapky a doba vlády T. G. Masaryka jí byla ještě blízká. Srdečně děkujeme za čas, který nám svým vyprávěním věnovala.
Nechyběli ani dětičky z folklorního souboru Lučinka a tematicky jsme zakončili hudbou 30. 40. a 50 let. S vokální skupinou The Witchcraft.
Jsme velmi vděčni všem, co se na akci podíleli, objevili jsme v našich řadách i nový moderátorský talent pí. Renatku Petránkovou vedoucí terénní pečovatelské služby. Všem opravdu všem zaměstnancům děkujeme za každou pomoc a perfektně odvedenou práci firmě pořadatelské, která celou akci zaštiťovala. Nebýt však projektu „Táhneme za jeden provaz“, o který se zasloužila naše paní ředitelka PhDr. Monika Válková, ani by se takovéto akce konat nemohly. A to si náš klub uvědomuje a je za to velmi vděčen.
Kristýna Funtová, Gabriela Chytrá

 

Akce říjen 2018Akce říjen 2018