Aktivizační činnosti na DZR a OL

Metodika aktivizační činnosti u klientů Odlehčovací pobytové služby a Domova se zvláštním režimem:

Sekce rozvíjené aktivizací:
1) Myšlení – myšlenkové operace
2) Řeč
3) Paměť -krátkodobá, dlouhodobá
4) Koncentrace
5) Motorika
6) Sociální interakce

Principy naší aktivizační činnosti
Opíráme se zejména o geriatrickou ergoterapii, reminiscence, arteterapii, muzikoterapii, aromaterapii, kognitivní trénink, validaci a preterapii.

Cíle aktivizace
1) Přinést do chráněné reality co nejvíce z okolního, plně aktivního světa tak, aby to bylo klientům příjemné a srozumitelné.
2) Pomocí aktivizace podporovat a zachovat maximální možnou míru soběstačnosti pro co nejkvalitnější život klientů.
3) Podpora sociálního kontaktu.

Konkrétní příklady aktivit – kognitivní funkce

Myšlenkové operace
– doplňování
– analýza, syntéza, interpretace a revize informací
– popis percepcí klientem
– podpora volného plynutí myšlenek
– imaginace

Koncentrace
– paměťové hry
– paměťové háčky
– popis percepcí klientem

Řečové schopnosti
– obličejová gymnastika
– rozhovor
– říkačky
– korekce mluveného projevu
– podpora mluveného projevu
– řečové hry

Paměť krátkodobá
– rozbor textu, porozumění textu, parafrázování, vysvětlování obsahu textu
– rozhovor
– analýza aktuálního a předchozího

Paměť dlouhodobá
– doplňování
– analýza, syntéza, interpretace a revize informací
– popis percepcí klientem
– podpora volného plynutí myšlenek

Další příklady aktivit

Jemná motorika
– manipulace s předměty
– jóga prstů
– psaní
– malba
– tvorba s různými materiály

Sezónní aktivity při aktivizaci
(probíhá v rámci Společného odpoledne a individuální aktivizace)

Péče o zahradu – drobné zahradnické práce, péče o květiny v interiéru a exteriéru.
Tvorba tematické výzdoby (jaro, léto, podzim, zima, Velikonoce, Vánoce).

Tematické aktivity při aktivizaci
(probíhá v rámci Společného odpoledne a individuální aktivizace)

Jedná se o aktivizaci na dané téma, nejlépe aktuální.
Jde tedy o aktivitu s daným cílem.

Sociální aktivizace

Klademe důraz na podporu a usnadnění mezigeneračního dialogu.
Průběžně jsou předány přednášky pro studenty ZŠ.
Tito studenti pak následně své znalosti zaměřené na usnadnění sociální interakce s našimi klienty ihned využijí při jejich návštěvách.
Průběžně jsou pořádány návštěvy dětí z MŠ Človíček jako podpora mezigeneračního dialogu.
Centrum pořádá dobrovolnické akce: dobrovolníci z celého světa v rámci projektu WORKCAMP INEX – SDA. Dobrovolníci z okolí Praha 15 a různých programů.
Zaměstnanci v přímé péči jsou průběžně informováni o aktivitách klientů a dávají najevo spoluúčast, podporu a zjevně kladně hodnotí jakoukoliv aktivitu klientů.

Individuální aktivizace
Při individuální aktivizaci klientů se zaměřujeme na analýzu konkrétních potřeb, konkrétního klienta, především v těchto oblastech: jemná motorika, myšlenkové operace, paměťové schopnosti – krátkodobá i dlouhodobá paměť, řečové schopnosti a koncentrace.
Zaměřujeme se na podporu smyslů a jejich maximální možné využití.  Tzn., pokud to klientovy schopnosti dovolí, zapojuje se při jeho aktivizaci co nejvíce smyslů.
Za dohledu aktivizačního pracovníka hraje hudba, voní svíčka, čte se kniha, svítí barevná lampička atd. Při Individuální aktivizaci zohledňujeme přání a potřeby klienta a snažíme se zachovat aktivity, na které je klient zvyklý. Při individuální aktivizaci využíváme široké spektrum pomůcek. Jedná-li se o mentální aktivizaci, připravujeme klientům materiály na míru, abychom zabránili případným negativním výsledkům a pocitům klienta. Aktivizace slouží jako efektivní nástroj pro zachování co nejvyšší možné míry kompetencí klientů a také jako nástroj podpory jejich sebedůvěry.
Individuální aktivizací zajišťujeme dostatek sociálního kontaktu.
Tento sociální kontakt dopřáváme všem klientům, bez ohledu na pokročilost involučních změn.

Sestavila dne 9.8.2017 Mgr. et Bc. et Bc. Neli Zaworová (aktivizační pracovnice, sociální pracovník, geronto-psycho-sociální pracovnice)

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.