Default image

administrator

Aktivizační pracovník Domova se zvláštním režimem

Požadujeme: Aktivizační pracovník je pracovník v sociálních službách, který provádí činnosti za účelem aktivizace klientů  s Alzheimerovou nemocí nebo u klientů se stařeckou demencí. Pracovník navozuje a obnovuje dovednosti a schopnosti klientů, nácviku všedních denních dovedností  a procvičování kognitivních (poznávacích)…

APSS ČR podporuje očkování

APSS ČR podporuje očkování

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR natočila ve spolupráci s některými poskytovateli sociálních služeb informační videa, kterými chce i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci podpořit očkování v sociálních službách, a to zaměstnanců i klientů, ale i široké veřejnosti. Děkujeme, že…

Poděkování Nadačnímu fondu Veolia

Poděkování Nadačnímu fondu Veolia

Nadační fond Veolia  v rámci programu dárce MiNiGRANTY VEOLIA věnoval CSOP Praha 15 peněžitou částku ve výši 18.000 Kč, která byla použita na realizaci projektu Mobilní zahrádky-podpora aktivizace klientů Domova se zvláštním režimem. Mobilní zahrádky jsou velmi důležitou součástí aktivizace…