Aktuality

Průřez rekonstrukce DZR září 2021 – červen 2022 část 4

Průřez z rekonstrukce DZR září 2021- červen 2022Vážení spoluobčané,takto probíhala rekonstrukce objektu Parmská 390 v MČ Praha 15. Rekonstrukcí jsme získali 2 lůžkové ( celkem 12 pokojů) a jednolůžkové( celkem 4 pokoje) pokoje s vlastním sociálním zařízením a další prostory pro aktivizaci a zázemí pro naše klienty a personál. PhDr. Monika Válková Ředitelka organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Parmská 390, 109 00 Praha 10
PŘEČÍST

Průřez rekonstrukce DZR září 2021 – červen 2022 část 3

Průřez z rekonstrukce DZR září 2021- červen 2022Vážení spoluobčané,takto probíhala rekonstrukce objektu Parmská 390 v MČ Praha 15. Rekonstrukcí jsme získali 2 lůžkové ( celkem 12 pokojů) a jednolůžkové( celkem 4 pokoje) pokoje s vlastním sociálním zařízením a další prostory pro aktivizaci a zázemí pro naše klienty a personál. PhDr. Monika Válková Ředitelka organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Parmská 390, 109 00 Praha 10
PŘEČÍST

Průřez rekonstrukce DZR září 2021 – červen 2022 část 2

Průřez z rekonstrukce DZR září 2021- červen 2022Vážení spoluobčané,takto probíhala rekonstrukce objektu Parmská 390 v MČ Praha 15. Rekonstrukcí jsme získali 2 lůžkové ( celkem 12 pokojů) a jednolůžkové( celkem 4 pokoje) pokoje s vlastním sociálním zařízením a další prostory pro aktivizaci a zázemí pro naše klienty a personál. PhDr. Monika Válková Ředitelka organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Parmská 390, 109 00 Praha 10
PŘEČÍST

Průřez rekonstrukce DZR září 2021 – červen 2022 část 1

Průřez z rekonstrukce DZR září 2021- červen 2022Vážení spoluobčané,takto probíhala rekonstrukce objektu Parmská 390 v MČ Praha 15. Rekonstrukcí jsme získali 2 lůžkové ( celkem 12 pokojů) a jednolůžkové( celkem 4 pokoje) pokoje s vlastním sociálním zařízením a další prostory pro aktivizaci a zázemí pro naše klienty a personál. PhDr. Monika Válková Ředitelka organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Parmská 390, 109 00 Praha 10
PŘEČÍST

Domov Jeřabina Pelřimov

Inspirujeme se u kolegů z VysočinyRegionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha, ředitelé, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách příspěvkových organizací MČ Praha navštívila dne 21.6.2022 kolegy na Vysočině Domov Jeřabina Pelhřimov. Zde jsme získali cenné informace a velkou inspiraci pro naší další práci v sociálních službách. Přivítal nás kolektiv pracovníků v čele s panem ředitelem Mgr. Krčálem. Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením. V rámci pobytových sociálních služeb provozujeme Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytují služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu – žehlírna, mandlovna. Pracovníci nám připravili velmi zajímavý program a provedli nás celým projektem transformace od pobytových spočívající rušení velkých pobytových sociálních ústavů a realizace chráněného bydlení pro klienty, kteří s podporou mohou žít svůj plnohodnotný život. Součástí celého uceleného programu je zaměstnávání klientů u různých organizací, aktivizační, kulturní, relaxační a sportovní programy. Jejich krédo mluví za vše:“ Hlavními nástroji naší péče o klienty jsou individuální přístup, rovný přístup a rovné podmínky pro všechny, péče na bázi přátelství, vedení k samostatnosti, respekt soukromí, podpora vlastní volby.“ Měli jsme možnost navštívit rodinné domy pro klienty, dále terapeutické aktivizační dílny. Organizace Domov Jeřabina Pelhřimov je velkou inspirací, a to z pohledu zcela modernímu přístupu nabídky komunitních služeb, ale také z pohledu multifunkčnosti využití i u jiných cílových skupin klientů. Děkujeme panu řediteli Mgr. Krčálovi za možnost navštívit toto špičkové pracoviště a celou organizaci naší návštěvy. Pan ředitel přijal pozvání i se svými kolegy na návštěvu našich pracovišť v Praze.Za RAPS napsala PhDr. Monika Válková
PŘEČÍST