KOMUNITNÍ ZAHRADA V DPS JANOVSKÁ

Velkoryse navržená zahrada v DPS Janovská nás seniory inspirovala k jejímu částečnému využití a zároveň i zvelebení.

Vedení CSOP a potažmo Klub seniorů a Komunitní centrum nám umožnilo postupné vybudování komunitní zahrady. Zájemkyně, převážně klientky Domu s pečovatelskou službou i my docházející jsme sbíraly zkušenosti v blízké komunitní zahradě KOKOZA (MČ Praha 11). Postupně po letech jsme získaly 8 vyvýšených záhonů s paletovými stěnami a to díky zafinancováni  CSOP  i sponzorským darům. Postupně přibylo vybavení kompostérem (díky nabídce magistrátu) i lavicí na úschovu nářadí.  Seniorky uvítaly možnost si připomenout svůj koníček a pokračovat v zahradničení podle svých fyzických sil se snahou si vypěstovat alespoň v malém množství čisté potraviny bez chemie (jahody, salát, ředkvičky, rajčata, pepino), bylinky, či jen květiny pro potěchu oka.

Abychom i klientům Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) zpříjemnily posezení na lavičkách v zahradě, osadily jsme společně okolí truhlíků květinami. Cestu k altánu lemují vytvořené záhony s oblázky a okrasnými travinami, barevnými trsy Kleopatřiných jehel a jukami. S pomocí syna jsem za záhonem navršila skalku s jezírkem. Jeho vodní plochu zkrášlují a zároveň čistí vodní rostliny. Během 3 let trvalky na skalce zmohutněly a nabízejí celosezonní okouzlení svým květenstvím od čemeřic, tulipánů, hyacintů, floxů k irisům, kosatcům, denivkám a dalším.  Nezbývá než jejich bujný růst už redukovat a nabízet je zájemcům či vyměňovat za jiné.

Bylo potěšující, když se ke zvelebování okolí připojili i klienti z DPS  nečlenové komunitní zahrady a pomáhali svými omezenými silami, třeba jen s pletím věčných plevelů na dlážděných chodnících. Děkujeme zejména panu Františkovi Juřičkovi, panu Václavi Špirochovi. Některé seniorky se složily na zakoupení a vysázení dekorativních letniček do truhlíků u vchodu do zahrady.

Od začátku zahradničení jsme se snažily o pěstování v souladu s přírodou a v plném slova smyslu naplňovat i tzv. biodiverzitu. I na dalších mini záhoncích jsme vysázely medonosné bylinky a trvalky, které nabízejí pestré barvy i vůně, ale také potravu hmyzím opylovačům (levandule, šalvěj, mateřídouška,   záplevák, echinacea, krásnoočko, kopretina, ořechoplodec aj.). Mezi lavičkami jsem vysadila motýlí keře, které pestré motýly opravdu lákají nejvíce. Pod několika stromy visí v  dnešní době tak zpopularizované hmyzí hotely vlastní výroby. V zákoutích zahrady pod hromadami listí nacházejí útočiště ježci. Abychom nalákaly a udržely užitečné ptactvo, zvláště sýkorky, pořídila jsem 3 ptačí budky. Už druhým rokem nás sýkorky odměnily a vyvedly mladé. Aby zůstávaly celoročně, mají k dispozici pítka betonová i keramická, stejně jako krmítka klasická dřevěná i ta keramická z naší keramické dílny. Je pak potěšující, když se zapojí i obyvatelé DPS a starají se o krmítka a doplňují je.

Závěrem lze shrnout, že zahradničení má přínos terapeutický, environmentální, vzdělávací i sociální. A zjednodušeně mělo by přinášet nám pěstitelům nejen špinavé ruce, upocené obličeje a bolavá záda, ale především radost. A ostatním vytvořit příjemnou oázu klidu a relaxu, zvlášť v dnešní době.

Mgr. Jindřiška Voříšková
Vedoucí komunitní zahrady CSOP Praha 15