Standardy kvality

CSOP Praha 15 poskytuje sociální služby v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které vycházejí ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění.

Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem závazných kritérií pro poskytovatele sociálních služeb a naším úkolem je tyto zákonem stanovené požadavky naplňovat.  Standardy kvality sociálních služeb jsou ukazatelem kvality poskytované služby a jejich dodržování zaručuje, že služba je poskytována s respektem k základním lidským právům uživatele, jeho důstojnosti a oprávněným zájmům.

Zavádění  Standardů kvality do praxe a jejich naplňování chápeme jako dlouhodobý nekončící proces, neboť kvalitu poskytovaných služeb je možné stále zvyšovat.