Poskytujeme podporu a pomoc

Naším posláním je poskytnout podporu a pomoc lidem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Podpora a pomoc | CSOP Praha 15

Srdce na správném místě

Naším posláním je poskytnout podporu a pomoc lidem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Sociálně zdravotní služby

Sociálně zdravotní služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně je napomáhat lidem žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti.

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Stravování

Stravování

Zakládáme si na klasickém pojetí domácí kuchyně s dostatečně velkými porcemi. Vaříme stravu normální, stravu se sníženým obsahem cukru a stravu se sníženým obsahem tuku.

Rezervace návštěv pro DZR & SOJ

Vážení návštěvníci,
V rámci hygienických opatření jsme nuceni evidovat a přizpůsobovat návštěvy v domově se zvláštním režimem a sociálně ošetřovatelské jednotce.

Pokud chcete navštívit vašeho blízkého, je potřeba si předem domluvit termín návštěvy přes návštěvní formulář.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

CSOP Praha 15
Taxik Maxík

Taxík maxík

Městská část Praha 15 má velký zájem o zkvalitnění sociálních služeb pro seniorskou populaci, kteří mají problém s dopravní obslužností v naší městské části. Velmi odpovědně řeší seniorskou problematiku a handicapovaných občanů.

Naší společnost tvoří hlavně její lidé