Poskytujeme podporu a pomoc

Naším posláním je poskytnout podporu a pomoc lidem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Posunout dolu
Podpora a pomoc | CSOP Praha 15

Srdce na správném místě

Naším posláním je poskytnout podporu a pomoc lidem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Sociálně zdravotní služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

O našich službách

Odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně je napomáhat lidem žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti.

naše poradenství

Pečovatelské služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Jak zajišťujeme péči

Stravování

Zakládáme si na klasickém pojetí domácí kuchyně s dostatečně velkými porcemi. Vaříme stravu normální, stravu se sníženým obsahem cukru a stravu se sníženým obsahem tuku.

O Stravování

Rezervace návštěv pro DZR & SOJ

Vážení návštěvníci,
V rámci hygienických opatření jsme nuceni evidovat a přizpůsobovat návštěvy v domově se zvláštním režimem a sociálně ošetřovatelské jednotce.

Pokud chcete navštívit vašeho blízkého, je potřeba si předem domluvit termín návštěvy přes návštěvní formulář.

Rezervace návštěv

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

O naší společnosti

Taxík maxík

Městská část Praha 15 má velký zájem o zkvalitnění sociálních služeb pro seniorskou populaci, kteří mají problém s dopravní obslužností v naší městské části. Velmi odpovědně řeší seniorskou problematiku a handicapovaných občanů.

O taxíku maxíku
Dostupnost taxíka maxíka

Naší společnost tvoří hlavně její lidé

Domov Jeřabina Pelřimov

Inspirujeme se u kolegů z VysočinyRegionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha, ředitelé, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách příspěvkových organizací MČ Praha navštívila dne 21.6.2022 kolegy na Vysočině Domov Jeřabina Pelhřimov. Zde jsme získali cenné informace a velkou inspiraci pro naší další práci v sociálních službách. Přivítal nás kolektiv pracovníků v čele s panem ředitelem Mgr. Krčálem. Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením. V rámci pobytových sociálních služeb provozujeme Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytují služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu – žehlírna, mandlovna. Pracovníci nám připravili velmi zajímavý program a provedli nás celým projektem transformace od pobytových spočívající rušení velkých pobytových sociálních ústavů a realizace chráněného bydlení pro klienty, kteří s podporou mohou žít svůj plnohodnotný život. Součástí celého uceleného programu je zaměstnávání klientů u různých organizací, aktivizační, kulturní, relaxační a sportovní programy. Jejich krédo mluví za vše:“ Hlavními nástroji naší péče o klienty jsou individuální přístup, rovný přístup a rovné podmínky pro všechny, péče na bázi přátelství, vedení k samostatnosti, respekt soukromí, podpora vlastní volby.“ Měli jsme možnost navštívit rodinné domy pro klienty, dále terapeutické aktivizační dílny. Organizace Domov Jeřabina Pelhřimov je velkou inspirací, a to z pohledu zcela modernímu přístupu nabídky komunitních služeb, ale také z pohledu multifunkčnosti využití i u jiných cílových skupin klientů. Děkujeme panu řediteli Mgr. Krčálovi za možnost navštívit toto špičkové pracoviště a celou organizaci naší návštěvy. Pan ředitel přijal pozvání i se svými kolegy na návštěvu našich pracovišť v Praze.Za RAPS napsala PhDr. Monika Válková
PŘEČÍST