Seniorská obálka

Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo jiných osob) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.

Seniorská obálka se skládá ze dvou částí. První část je určená pro klienta k vyplnění důležitých informací o nemocech, lécích a kontaktů, která se při změně zdravotního stavu vždy aktualizuje. Druhá část karty obsahuje důležitá sdělení, a to důležitá telefonní čísla na Úřad MČ Praha 15, CSOP Praha 15 a další telefonní čísla integrovaného záchranného systému.

Kam umístit Seniorskou obálku?

Karta umísťuje na viditelném místě v bytě klienta.  Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému hl.m. Prahy (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! Při změně léčivých přípravků se musí karta aktualizovat.

Kde mohou senioři obálku získat?

 

  1. Na MČ Praha 15 – podatelna, sociální odbor
  2. Na webových stránkách MČ Praha 15 a CSOP Praha 15 
  3. V Klubu seniorů a Komunitním centru CSOP Praha 15
  4. U pečovatelské služby CSOP Praha 15
  5. U sociálního pracovníka CSOP Praha 15

Stáhnout seniorskou obálku

(Lze použít i ve formě černobílé, barvy není nutné tisknout v barvě )

Kdo mě pomůže s vyplněním údajů?

Se souhlasem klienta mohou pomoci s vyplněním:

  • pracovníci pečovatelské služby CSOP Praha 15,
  • pracovníci sociálního odboru MČ Praha 15,
  • pracovníci Komunitního centra, Klubu seniorů CSOP Praha 15
  • nebo osoba blízká a přátelé.

Jaké důležité dokumenty musí klient přinést k vyplnění

Klient musí pomáhajícímu pracovníkovi přinést aktuální lékařskou zprávu a např. od praktického lékaře (výpis, který obsahuje výčet onemocnění a léků) nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace v nemocnici.  

Informace o projektu: Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory MČ Praha 15, Rada MČ Praha 15, Klub seniorů, Komunitní centrum, Pečovatelská služba CSOP Praha 15, mobilní rozhlas, Hlasatel článek.

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.