Seniorská obálka

Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo jiných osob) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.

Seniorská obálka se skládá ze dvou částí. První část je určená pro klienta k vyplnění důležitých informací o nemocech, lécích a kontaktů, která se při změně zdravotního stavu vždy aktualizuje. Druhá část karty obsahuje důležitá sdělení, a to důležitá telefonní čísla na Úřad MČ Praha 15, CSOP Praha 15 a další telefonní čísla integrovaného záchranného systému.

Kam umístit Seniorskou obálku?

Karta umísťuje na viditelném místě v bytě klienta.  Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému hl.m. Prahy (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! Při změně léčivých přípravků se musí karta aktualizovat.

Kde mohou senioři obálku získat?

  1. Na MČ Praha 15 – podatelna, sociální odbor
  2. Na webových stránkách MČ Praha 15 a CSOP Praha 15
  3. V Klubu seniorů a Komunitním centru CSOP Praha 15
  4. U pečovatelské služby CSOP Praha 15
  5. U sociálního pracovníka CSOP Praha 15

Stáhnout seniorskou obálku

(Lze použít i ve formě černobílé, barvy není nutné tisknout v barvě )

Kdo mě pomůže s vyplněním údajů?

Se souhlasem klienta mohou pomoci s vyplněním:

  • pracovníci pečovatelské služby CSOP Praha 15,
  • pracovníci sociálního odboru MČ Praha 15,
  • pracovníci Komunitního centra, Klubu seniorů CSOP Praha 15
  • nebo osoba blízká a přátelé.

Jaké důležité dokumenty musí klient přinést k vyplnění

Klient musí pomáhajícímu pracovníkovi přinést aktuální lékařskou zprávu a např. od praktického lékaře (výpis, který obsahuje výčet onemocnění a léků) nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace v nemocnici.

Informace o projektu: Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory MČ Praha 15, Rada MČ Praha 15, Klub seniorů, Komunitní centrum, Pečovatelská služba CSOP Praha 15, mobilní rozhlas, Hlasatel článek.