Okénko sociálního pracovníka

Vítejte v okénku sociálního pracovníka.
Na této informační stránce naleznete odkazy na rubriky, například jakou činnost vytváří sociální pracovník, co jsou sociální služby a jaké jsou druhy sociálních služeb. Dále zde naleznete, jak požádat o příspěvek na péči a průkaz OZP. Také můžete využít nabídku dalších užitečných odkazů.

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb naleznete:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1457004818601_7
Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí:
http://portal.mpsv.cz/forms
Informace o důchodovém pojištění:
http://www.mpsv.cz/cs/3#dd
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/
Informace o vydávání občanských průkazů naleznete:
http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-obcanskospravnich-agend/nekonci-platnost-vaseho-obcanskeho-prukazu.html
Jízdní řády linek MHD:
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/Default.aspx?mi=0
Autobusy   http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?t=3&mi=5&n=0
Tramvaje    http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?mi=4&t=2
Občanské poradny:
http://www.obcanskeporadny.cz/
Seniorská centra:
http://www.remedium.cz/
http://www.zivot90.cz/