Projekty

Realizace projektu Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře

Spolufinancováno Evropskou unií. Realizace projektu Vyrozumění o doporučení projektu k podpořeRegistrační číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_027/0001229 Název projektu Modernizace sociální práce na Praze 15Žadatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč 5 298 750,00Začátek realizace: 9/2023Ukončení realizace: 8/2026 …

PŘEČÍSTRealizace projektu Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře

Dodání užitkových elektromobilů pro Centrum sociální ošetřovatelské pomoci

Číslo projektu: CZ.06.6.127 CSOP Praha 15 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je realizován v rámci výzvy 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1 V rámci projektu bude realizováno:…

PŘEČÍSTDodání užitkových elektromobilů pro Centrum sociální ošetřovatelské pomoci