O nás

Vážení klienti a rodinní příslušníci,

posláním CSOP Praha 15 je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhle-dem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na po-moc jiné osoby, který se ocitl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či krizi v osobním životě v situaci, kdy potřebuje pomoc, která mu pomůže být zajištěna jinak.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 se sídlem Parmská 390, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 15. Posláním zařízení je poskyt-nout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

CSOP nabízí sociální služby terénní, ambulantní i pobytové.

  • Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař, Košík), Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice a Dubeč a dále v Domě zvláštního určení (DPS).
  • CSOP nabízí pobytové sociální služby: Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu v budově Parmská 390, Praha 10.
  • CSOP nabízí Odborné sociální poradenství, a to v ambulantní a terénní formě klientům v rámci MČ Praha 15 a okolí.
  • CSOP nabízí v rámci doplňkové činnosti půjčování kompenzačních pomůcek a praní prádla pro občany a klienty Prahy 15 a okolí.
  • CSOP je jako poskytovatel sociálních služeb zaregistrováno  ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Principem poskytovaných služeb je dodržování práv uživatele služby, respektování práva volby poskytované služby a individuální přístup k uživatelům.


PhDr. Monika Válková
Ředitelka CSOP Praha 15

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.