O nás

Posláním CSOP Praha 15 je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby, který se ocitl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či krizi v osobním životě v situaci, kdy potřebuje pomoc, která mu pomůže být zajištěna jinak.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 se sídlem Parmská 390, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 15. Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

CSOP Praha 15 nabízí sociální služby terénní, ambulantní i pobytové.

  • Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař, Košík), Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice a Dubeč a dále v Domě zvláštního určení (DPS).
  • Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu v budově Parmská 390, Praha 10.
  • Odborné sociální poradenství, a to v ambulantní a terénní formě klientům v rámci MČ Praha 15 a okolí.
  • CSOP nabízí v rámci doplňkové činnosti půjčování kompenzačních pomůcek a praní prádla pro občany a klienty Prahy 15 a okolí.
  • CSOP je jako poskytovatel sociálních služeb zaregistrováno ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Principem poskytovaných služeb je dodržování práv uživatele služby, respektování práva volby poskytované služby a individuální přístup k uživatelům.
O nás

PhDr. Monika Válková

Ředitelka CSOP Praha 15

Srdce na správném místě

Naším posláním je poskytnout podporu a pomoc lidem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

O nás

Sociálně zdravotní služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

O našich službách
O nás

Odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně je napomáhat lidem žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti.

naše poradenství
O nás

Pečovatelské služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Jak zajišťujeme péči
O nás

Stravování

Zakládáme si na klasickém pojetí domácí kuchyně s dostatečně velkými porcemi. Vaříme stravu normální, stravu se sníženým obsahem cukru a stravu se sníženým obsahem tuku.

O Stravování