Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována podle § 40, Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění.

Pečovatelská služba je určena osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem pečovatelské služby je obstarat co nejvyšší počet uživatelů sociální služby v jejich přirozeném prostředí tak, aby byl srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Jedná se o službu návštěvní, která pomáhá s každodenními úkony, které by uživatel dělal sám, kdyby zvládl samostatné úkony v oblastech osobní péče a péče o domácnost.

PS nabízí uživatelům např. pomoc při úkonech osobní hygieny, oblékání a svlékání, použití WC, pomoc a podporu při podání a přípravě jídla a pití, pomoc s údržbou domácnosti, úklidem, zajištění nákupu, praní a žehlení prádla, dále doprovázení k lékaři, na úřady, pochůzky, dovoz do Střediska osobní hygieny pro osoby, jenž mají v domácnosti nevyhovující koupelnu a je třeba zajisti hygienu atd.

PS zajišťuje také rozvoz obědů uživatelům na území MČ Praha 15, MČ Štěrboholy a MČ Dubeč. Dovoz obědů je možný každý den, včetně víkendů a svátků.

Podrobné informace o poskytovaných službách a úhradu za ně naleznete v sekci dokumenty – Sazebník úkonů PS.

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy, Petrovice, Hostivař, Košík), MČ Dubeč, MČ Štěrboholy a v bytech zvláštního určení v DPS Janovská.

Terénní pečovatelská služba v domácnostech uživatelů je poskytována denně od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30.

PS je poskytována také v bytech zvláštního určení v DPS Janovská. O byt v domě s pečovatelskou službou Janovská 486, Praha 10 lze požádat na úřadu MČ Praha15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel. 281 003 114. Veškeré informace o podmínkách podání žádostí, její evidence a možností přidělení bytu v DPS poskytne pracovnice úřadu.

V DPS je 90 bytů s balkónem z toho 4 byty 1+1, 18 bytů 2+kk a 68 bytů 1+kk, převážná část bytů je bezbariérová. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se sporákem, vestavěnou skříní či komorou. Uživatel si byt zařídí svým nábytkem.

V DPS má ordinaci praktický lékař a ORL. V prostorách DPS se nachází kadeřnictví, pedikúra, cukrárna, lékárna a také rozlehlá zahrada, na které je vybudován Senior park.

Budova DPS je nepřetržitě střežena bezpečnostní agenturou. Pečovatelská služba je v bytech v DPS poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin a dále o víkendech a svátcích na základě požadavku nájemců bytů v časech od 8:00 do 15:30 hodin.

PS zajišťuje vyškolený personál, který splňuje veškeré zákonné požadavky pro výkon této profese a nadále prochází dalším vzděláváním, aby mohl poskytovat tyto služby co nejkvalitněji. PS se poskytuje na základě písemné smlouvy.

Uživatel pečovatelských služeb může na Úřadu MČ Praha 15 požádat o příspěvek na péči, který je vyplácen dle potřeb uživatele a jeho zdravotního stavu ve výši:

I. stupeň – 880,- Kč

II. stupeň – 4400,- Kč

III. stupeň – 8800,- Kč

IV. stupeň – 13200,- Kč

Pokud uživatel pobírá příspěvek na péči I. – IV. stupně, platí pečovatelské služby z tohoto příspěvku, který je státem poskytován právě na tyto služby.