Klub seniorů – aktualizace aktivit

Ve složce Klub seniorů – Info o klubu, kroužky – jsou aktualizovány informace o stávající nabídce kroužků a zábavy.