Bleší trh v Klubu seniorů 23.5. 2023

Akce konaná v Klubu seniorů dne 23.5. 2023 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Bleší trh v Klubu seniorů 23.5. 2023