Aktuality

KOMUNITNÍ ZAHRADA V DPS JANOVSKÁ

Velkoryse navržená zahrada v DPS Janovská nás seniory inspirovala k jejímu částečnému využití a zároveň i zvelebení. Vedení CSOP a potažmo Klub seniorů a Komunitní centrum nám umožnilo postupné vybudování komunitní zahrady. Zájemkyně, převážně klientky Domu s pečovatelskou službou i my docházející jsme…

PŘEČÍSTKOMUNITNÍ ZAHRADA V DPS JANOVSKÁ