Adventní koncert Kararíny Ševčíkové

Adventní koncert Kataríny Ševčíkové. Akce konaná v Klubu seniorů dne 28.11. 2022, pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková
Adventní koncert Kararíny Ševčíkové