Informace o zařízení

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 a Sociálně ošetřovatelská jednotka Praha 15 Vám nabízí a poskytuje pobytové odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, dále osobám trpícím Alzheimerovou či jinou demencí nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Odlehčovací pobytová služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil osobě trvale pečující v domácnosti o seniora. Dále nabízíme i možnost dlouhodobějšího pobytu klientům, kteří vyžadují pomoc druhé osoby se zajištěním bezpečného prostředí s následnou aktivizací klienta v přátelském prostředí naší organizace.
Pobytová odlehčovací služba zahrnuje umístění seniora v pobytovém zařízení sociálních služeb, včetně ubytování, poskytnutí celodenní stravy, aktivizace se zajištěním pečovatelských, ošetřovatelských a lékařských služeb 24 hodin denně.
Odlehčovací pobytová služba pomáhá rodinám zvládnout soustavnou péči o seniora dočasným odlehčením. Přispívá k plnohodnotnému životu pečujících i seniora.
O klienta se celodenně starají kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, registrované všeobecné sestry, lékař a sociální pracovník.
V případě Vašeho zájmu o využití odlehčovací pobytové služby pro Vaše blízké, kontaktujte, prosím:
Semanská Alena – vedoucí sestra sociálně ošetřovací jednotky,
tel: 274 870 065, mobil: 725 927 138
Mgr. Honsů Renata – sociální pracovnice
tel: 271 962 087, mobil: 724 379 218
Odkaz na krátkou videoprohlídku:
https://www.youtube.com/watch?v=bOtBoWUnncM&feature=youtu.be