Informace pro rodinné příslušníky

Vážení rodinní příslušníci,
chtěla bych Vás informovat, že je možné získávat informace o zdravotním stavu u našich zdravotních sester, které jsou denně ve službě. V současné době, vrchní sestra vybírá dovolenou, vím, že jste zvyklí komunikovat s vrchní sestrou a slečnou Neli Zaworovou. Zdravotní sestry budou k dispozici od 13.30 h do 15.00 hodin na telefonním čísle 274 870 065. Dále je možné využívat video telefony, které realizuje slečna Neli Zaworová.
Chápeme Vaši situaci, kdy nemůžete navštěvovat svoje rodinné příslušníky a máte starosti. Věřte nám, že se snažíme jim nahrazovat i rodinu. Doufejme, že v krátké době nastane postupné uvolňování opatření ze strany vlády, abyste mohli navštěvovat své rodinné příslušníky. Po uplynutí karantény se v současné době provoz oddělení vrací do svého obvyklého režimu.
Děkuji Vám za pochopení
PhDr. Monika Válková