Kondiční vycházka s hikingovými holemi i bez nich

Akce konaná 17.1. 2022 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková

Kondiční vycházka s hikingovými holemi i bez nich