Letní slavnosti 14.6. 2022

Na zahradě DPS Janovská dne 14. 6. 2022 se konala akce: "Oslava léta na zahradě DPS Janovská pro seniory Praha 15." Tímto bych chtěla poděkovat vedení radnice MČ Praha 15 za možnost konání tohoto kulturního zážitku. Účastníky přivítali místostarostové paní Jitka Kolářová a pan Michal Fischer, dále předseda výboru pan Pavel Pešek. Moc jsme litovali, že hlavní organizátorka celé kulturní akce paní Lucie Kubesa se nemohla osobně dostavit z pracovních důvodů a přivítat účastníky. Obnovili jsme setkávání našeho Klubu seniorů a Klubu důchodců z Kutné Hory. Vedení kutnohorského klubu společně s panem radním Kuklou se osobně účastnili naší akce. Dále bych chtěla poděkovat mojí Kristince, která společně s Lucií Kubesa organizovala celou akci a všem dalším, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celé akce. Fotky z akce mluví za vše. Děkuji Monika Válková článek napsala PhDr. Monika Válková ředitelka organizace
Letní slavnosti 14.6. 2022
Letní slavnosti 14.6. 2022
Letní slavnosti 14.6. 2022
Letní slavnosti 14.6. 2022
Letní slavnosti 14.6. 2022
Letní slavnosti 14.6. 2022