Literární kroužek v Klubu seniorů

Literární kroužek s paní prof. Libuškou Zušťákovou s výkladem o autorovi Ovidius - z děl Proměny a Umění milovat. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Literární kroužek v Klubu seniorů