Mezigenerační setkání s dětmi MŠ KOSTIČKY

Náš zahrádkářský kroužek ukázal dětem z MŠ KOSTIČKY, jak si sami pěstují jahody, rajčata, květiny i bylinky v zahradě DPS. Akce konaná dne 8.6. 2022 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková
Mezigenerační setkání s dětmi MŠ KOSTIČKY