Moderátor Zdeněk Vrba a jeho hosté

Klubovka moderátora Zdeňka Vrby a jeho hosty: Iva Hajnová, Lucie Kubesa a Pavel Pešek. Vyprávělo se a zpívalo, předali jsme dárečky z naší keramické dílny jako poděkování za celoroční spolupráci a skvělou atmosféru zažijeme znovu v příštím roce. Akce konaná v Klubu seniorů pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková
Moderátor Zdeněk Vrba a jeho hosté