Moderátor Zdeněk Vrba a Miroslav Paleček

Klubová akce s Miroslavem Palečkem, moderoval Zdeněk Vrba, za účasti vedení MČ Prahy Michala Fišera, Pavla Peška, a Lucie Kubesa. Akce konaná v Klubu seniorů pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stánkách https://www.facebook.com/csop15.
Moderátor Zdeněk Vrba a Miroslav Paleček