Návštěva ČNB 2

Exkurze do ČNB na expozici "Za měnou....". Akce konaná dne 9.9. 2022 s Klubem seniorů pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková