Návštěva lesoparku

V rámci mezigeneračního setkávání jsme vyrazili společně s dětmi MŠ Horolezecká do lesoparku. Dětem naše babičky vyprávěly o stromech, bylinách a hmyzu a s údivem jsme všichni žasli nad vědomostmi bývalé paní učitelky Moniky L., naší úžasné členky klubu. Děkujeme za interaktivní výuku v přírodě. Akce konaná pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.