Odhlečovací pobytová služba

Odlehčovací pobytová služba je umístěna v budově Parmská 390, Praha 10 a je zařízením s nepřetržitým celoročním provozem poskytující pobytovou odlehčující službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci uživatelům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např.:
– pro náhlé zhoršení zdravotního stavu,
– rekonvalescence po propuštění ze zdravotnického zařízení, LDN,
– zajištění péče v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči v domácím prostředí.
Odlehčovací služba poskytuje služby dle § 44 Zákona 108/2006 Sb. Poskytovaná péče pro svou kvalitu a dobrou pověst je mezi občany velmi vyhledávána, zájemci jsou nejen z Prahy 15, ale i z dalších částí Prahy a okolních obcí. Odlehčovací pobytové služby doplňují poskytování jiné pobytové sociální služby, a to Domova se zvláštním režimem. Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Uživatel hradí ubytování, stravu a úkony poskytnuté péče dle platného sazebníku. Současná kapacita zařízení je 8 lůžek. Při poskytování služby dbáme na dodržování všech standardů kvality sociální služby a také na specifika práce s uživatelem – seniorem. Personál proto splňuje potřebné vzdělání pro výkon své funkce a prochází dalším vzděláváním dle Zákona 108/2006 Sb.
+ tam dodej ceníky atd ..rubriky dokumenty ke stažení