Pavel Nový v Klubu seniorů

Klubovka moderátora Zdeňka Vrby s hercem Pavlem Novým. Na akci se přišli podívat i představitelé MČ Praha 15, starosta Michal Fišer a místostarostky Jitka Kolářová a Petra Šikýřová. Akce konaná v Klubu seniorů dne 14. 3. 2023 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková.
Pavel Nový v Klubu seniorů
Pavel Nový v Klubu seniorů