Pečení v Klubu seniorů

Pečeme si společně na různé odpolední akce. Akce konaná v Klubu seniorů dne 19.6.2023 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Pečení v Klubu seniorů