Pozdzimní bleší trh část 2.

Podzimní bleší trh. Výtěžek bude použit na vánoční dárky pro seniory bez rodin. Akce konaná v Klubu seniorů dne 10.11. 2022 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková
Pozdzimní bleší trh část 2.