Přednáška Martina Macury na téma: „Deštník proti drahotě“

Přednáška Martina Macury na téma: Deštník proti drahotě" (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení). Přednáška, jak, kde a za jakých podmínek máme nárok na finanční pomoc od státu. Akce konaná v Klubu seniorů dne 7.2. 2023 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15
Přednáška Martina Macury na téma: