Přednáška v Klubu Seniorů

Cyklus přednášek "Jak na doklady, dokumenty a komunikaci se státem v digitální podobě. Téma: E - občanka, E - identita, Portál občana atd. Akce konaná v Klubu Seniorů dne 4.3.2024 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.