Přednáška v Klubu Seniorů

Přednáška studentky 3. lékařské fakulty UK. Valentiny Trajerové na téma nutriční terapie. Děkujeme této mladé dámě za úžasné znalosti v oblasti výživy nejen pro seniory. Také za perfektně připravenou prezentaci s názvem "Podvýživa není vždy podváha." Tuto přednášku jsme si zpříjemnili i ochutnávkou zdraví prospěšných pochutin. Akce konaná v Klubu Seniorů dne 13.2. 2024 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Přednáška v Klubu Seniorů