Přednášky p. Martina Macury

Velký pozitivní ohlas seniorů jsme zaznamenali u přednášek pana Martina Macury "Jak na dokumenty v digitální podobě", které probíhaly od dubna do června. Děkujeme za podporu všem, kteří se na takovýchto vzdělávacích a edukačních programech podíleli. Akce konaná v Klubu Seniorů pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.