Vánoční besídka v Klubu seniorů

Dne 15.12. 2022 se konala v Klubu seniorů Vánoční besídka, na kterou byla pozvána pečovatelská služba s koordinátorka Renata Šulcová, abychom jim vyjádřili díky za jejich obětavost práci pro naše seniory, později dorazili i představitelé MČ Praha 15. Starosta Michal Fischer a místostarostka Jitka Kolářová, předali jsme dárečky a vzájemně si popřáli k Vánočním svátkům. Akce konaná pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránchách https://www.facebook.com/csop15.
Vánoční besídka v Klubu seniorů