Výuka informatiky

Výuka informatiky v Klubu seniorů s panem Slávkem Jiráskem, který je velmi oblíbený pro svou trpělivost. Akce konaná 13.4. 2022 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková
Výuka informatiky