Zábavnou formou trénujeme jemnou motoriku a imaginaci na DZR

Imaginace - (z lat. imago, obraz, představa) je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či „obrazy“, které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky („reproduktivní imaginace“).
Zábavnou formou trénujeme jemnou motoriku a imaginaci na DZR