Zahrádkářský kroužek DPS Janovská

Akce konaná v Klubu seniorů pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Zahrádkářský kroužek DPS Janovská