Zahradní slavnost na zahradě

Letošní zahradní slavnost se opět vydařila, velké díky vedení. MČ Praha 15 panu starostovi Michalovi Fischerovi, vedení CSOP Praha 15, všem místostarostkám a mistostarostům, zastupitelům MČ, že na nejstarší generaci myslí. Krásné odpoledne tak naší senioři mohli strávit se svými rodinami či přáteli na skvělém koncertě účinkujících umělců: Magdě Malé, F. Nedvěda ml.,Bohiše Matuše a Schovanek. Klobouk dolů také před všemi, kteří v tak horkém počasí vše připravovali včetně pečovatelské služby, která se účastnilapo už tak velmi náročné směně. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Zahradní slavnost na zahradě
Zahradní slavnost na zahradě