Zdobení perníčků s dětmi z MŠ Kostičky část 1.

Zdobení perníčků s dětmi z MŠ Kostičky. Akce konaná v Klubu seniorů dne 21.11. 2022 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková
Zdobení perníčků s dětmi z MŠ Kostičky část 1.