Dodání užitkových elektromobilů pro Centrum sociální ošetřovatelské pomoci

Dodání užitkových elektromobilů pro Centrum sociální ošetřovatelské pomoci

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017316

CSOP Praha 15 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je realizován v rámci výzvy 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

V rámci projektu bude realizováno:

pořízení dvou nových elektrických automobilů, díky kterým se zvýší kvalita i kapacita aktivit spojených se sociální službou. Automobily budou využívány k poskytování stravy, jako jedna z aktivit pečovatelské a odlehčovací sociální služby. Vozy budou následně využívány při terénní práci našich pracovníků a na převoz klientů k lékaři či do našeho centra. Dalším cílem je zvýšit kvalitu péče osob v přirozeném prostředí. Díky autům jim budeme moct dovážet a podávat stravu do místa bydliště a podpořit tak jejich proces spokojeného a klidného života v jejich přirozeném prostředí. 

Termín realizace projektu: 15. 11. 2021 – 31. 12. 2022

Termín dodání vozidel je do 30.6.2023 vzhledem k aktuální situaci na automobilovém trhu.