!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!

Vážení rodinní příslušníci,

musím reagovat na vzniklou situaci, kdy náš klient, který pravidelně navštěvuje zdravotnické zařízení a dnes 6.11.2021 jsme obdrželi telefonickou zprávu od ošetřujícího lékaře, že pacient, s kterým sdílel 6 hodin společnou místnost je dle testů RAT pozitivní. Celá záležitost bude řešena jiným zdravotnickým zařízením, které musí nahlásit klienta na příslušnou hygienickou stanici, která zahájí trasování a nařídí klientovi a okolí PSA testy. Vzhledem k tomu, že musíme vyčkat na řešení a výsledků od trasovaných kontaktů klienta prostřednictvím PSA testů, musím do výsledků trasování a testů možné pozitivity klienta, který společně pobýval 6 h s naším klientem, regulovat návštěvy v DRZ a OL Parmská 390, Praha 10.

Tímto nařizuji z preventivních důvodů:

· pokoj, kde sdílí klient s ostatním klientem, který byl ve společné místnosti s klientem, který byl díky RAT testu označen za pozitivní, podrobit se z preventivních důvodů testu RAT testu do čtvrtka 11.11.2021 (dle sdělení KHS) – podrobit se preventivní karanténě,

· v rámci ochrany zaměstnanců a klientů musíme znát výsledky PSA testu u klienta, který sdílel 6 h společný prostor s naším klientem, a proto nařizuji a žádám klienty a zaměstnance z preventivních důvodů, aby se podrobili testování RAT, a to vše z důvodů zvýšené ochrany našich klientů,

· řízené návštěvny v současné době do vyjasnění celé situace musím pozastavit a budou opět realizovány dle Mimořádného opatření až po vyjasnění celé situace, tato mimořádná situace mě nutí přijmout preventivní opatření vůči našim klientům, abych je ochránila před možnou nákazou.

Děkuji s úctou

PhDr. Monika Válková