Režimové opatření pro návštěvy od 1.11.2021

Vážení rodinní příslušníci, z preventivních opatření šíření nákazy COVID -19, upravujeme režim návštěvního řádu takto:
Čas návštěvních hodin se nemění: 14h – 16 h.
Návštěvy jsou řízené na objednání od 14 h do 16 h, a to 1 osoba na pokoji, frekvence návštěvy je cca 30 min. Vše v dohodnutém čase. Poté se vyvětrá. Řízené návštěvy se budou provádět tak, aby se rodiny mohly vystřídat u svých blízkých.

Návštěvy musí doložit:
Negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
Negativní POC antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
Doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání návštěvy,
Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jedno dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření daného sociálního zařízení.
Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu a dodržovat režimové opatření Domova se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytové služby.
Návštěva odkládá vrchní oděv u hlavního vchodu (nenechávat nic v kapsách), poté si obleče bílý plášť, nasadí respirátor, návleky a odchází na pokoj.
Po ukončení návštěvy osoby odkládají do koše u hlavních dveří použité pláště. Návleky do připravených košů.
Pokud je klient mobilní, může si rodina vzít do prostorů zahrady u hlavního vchodu, kde si bere za klienta odpovědnost.
Z preventivních opatření šíření COVID -19 u dětí do 12 let, omezujeme tyto návštěvy, neboť chceme chránit naše klienty proti šíření COVID -19.

Děkujeme za pochopení.
Děkuji PhDr. Monika Válková, ředitelka CSOP Praha 15